TalkEnglish Logo

Używanie kolokacji w nauce języka angielskiego

Czym są kolokacje w języku angielskim?


Kolokacjami nazywamy słowa, które używane są regularnie z innym określonym słowem. Na przykład trzy słowa kolokacyjne dla słowa „friend” to „best”, „good”, „loyal”. Oto kilka przykładowych zdań:

"She talks to her best friend every day."
(best)

"He lives with some good friends."
(good, close)
* Słowo „close” jest kolejną kolokacją, którą można użyć zamiast słowa „good”, np. „He lives with some close friends”.

"She has been a loyal friend for many years."
(loyal, real, trusted, true, faithful)
* Wszystkie słowa w nawiasie mogą być użyte zamiast słowa „loyal”. Są to kolejne przykłady kolokacji dla słowa „friend”.

Dlaczego tak ważne jest, aby uczyć się angielskich kolokacji?


Podczas nauki słownictwa możliwe jest zrozumienie znaczenia danego słowa przy użyciu słownika, ale wiele razy nie wiemy, jak użyć tego słowa w zdaniu.

Jak używa się tego słowa? Jakie są przykładowe zdania z tym słowem? To są częste pytania, które pojawiają się podczas nauki słownictwa.

Najlepszym sposobem na naukę słownictwa jest nauczenie się, jakie słowa są często używane z danym słowem w przykładowym zdaniu. Na stronie TalkEnglish.com znajdują się lekcje kolokacji wykorzystujące 2000 najczęściej używanych słów, co ma pomóc uczącym się języka angielskiego poprawić znajomość podstawowego słownictwa i ułatwić im nauczenie się prawidłowego sposobu używania słów.

Jak należy uczyć się angielskich kolokacji?


Wzięcie w dłoń słownika i uczenie się wszystkich słów w nim zawartych nie ma raczej sensu. Analogicznie, nie ma sensu otwarcie słownika kolokacji, aby uczyć się wszystkich słów. Najlepszym sposobem jest znalezienie najczęściej używanych słów w języku angielskim i uczenie się najczęściej używanych kolokacji z tymi słowami. Właśnie to umożliwia serwis TalkEnglish.

TalkEnglish zidentyfikował 2000 najczęściej używanych słów w języku angielskim i utworzył lekcję kolokacji dla każdego słowa. Ponad 2000 BEZPŁATNYCH lekcji kolokacji zawierają Lekcje słownictwa ESL. Słowa można znaleźć, korzystając z wyszukiwarki albo można uczyć się ich według częstości występowania.

Należy pamiętać o tym, żeby uczyć się ich dokładnie. Nie ograniczaj się jedynie do przeczytania zdania. Naucz się każdego zdania i przeczytaj je głośno tyle razy aż możliwe będzie powiedzenie go bez zastanawiania się nad nim. Dodatkowe wskazówki dotyczące sposobu nauki można znaleźć na stronie Metoda nauki.