TalkEnglish Logo

Lekcje angielskiego rozwijające umiejęstność słuchania - poziom podstawowy

Lekcje rozwijające umiejętność słuchania zawierają proste pytania i odpowiedzi. Powinieneś usłyszeć wyraźnie odpowiedź z pliku audio. Zachęcamy do wielokrotnego odtwarzania pliku audio.

Jeśli dialog ciągle jest dla ciebie mało zrozumiały, możesz kliknąć na przycisk "Pokaż dialog", aby zobaczyć tekst. Wskazane jest jednak najpierw spróbować zrozumieć dialog ze słuchu, a potem ewentualnie zapoznać się z jego tekstem.