TalkEnglish Logo

Kategorie z lekcjami angielskiego podczas rozmów kwalifikacyjnych

Znajduje się tutaj ponad sto pytań i kilkaset odpowiedzi do przerobienia. Każde pytanie jest podane poniżej każdej podkategorii. W każdej lekcji znajdziesz pytania i kilka różnych sposobów odpowiedzi wraz z wyjaśnieniem.