TalkEnglish Logo

Lekcja angielskiego w czasie rozmów kwalifikacyjnych - pytania związane z pracą

Sekcja ta zawiera lekcje na temat ogólnych opinii dotyczących swojej pracy, filozofii zarządzania, "Dlaczego rezygnujesz ze swojej obecnej pracy?", itd)

Powtarzaj je tyle razy, ile chcesz.