TalkEnglish Logo

Lekcje angielskiego rozwijające umiejętność słuchania

Słuchanie to ważna część komunikacji. Jeśli nie rozumiesz, co druga osoba mówi, wtedy nie będziesz wiedzieć, jak odpowiedzieć. Sekcja ta została stworzona, aby umożliwić użytkownikom ćwieczenie umiejętności słuchania.

W tej sekcji uczący się mogą ciągle słuchać zamieszczonych tutaj plików audio. Znajdują się tutaj również pytania i odpowiedzi, aby umozliwić użytkownikom ocenę swoich postępów w nauce.