TalkEnglish Logo

Kategorie z lekcjami idiomów i zwrotów

W sekcji idiomów i zwrotów, znajdziesz kluczowe zwroty z wyjaśnieniem, przykładowymi zdaniami i inne sposoby powiedzenia tego samego zwrotu.