TalkEnglish Logo

Zwroty i idiomy - sekcja I

Sekcja ta zawiera przydatne zwroty i idiomy z wyjaśnieniem, przykładem dialogu i innymi sposobami wyrażenia danego zwrotu czy idiomu

Powtarzaj je tyle razy, ile chcesz.