TalkEnglish Logo

Lekcja angielskiego podczas rozmów kwalifikacyjnych - podstawowe pytania

Podstawy rozmów kwalifikacyjnych zawierają często stosowane pytania i odpowiedzi, np. "Proszę podać swoje mocne i słabe strony"

Powtarzaj je tyle razy, ile chcesz.