TalkEnglish Logo

Vocabulary Frequency

Dostępnych jest ponad 2000 bezpłatnych lekcji słownictwa. Poniższa lista jest uporządkowana według częstotliwości występowania. Najczęściej używanym słowem w języku angielskim jest „the”. Nie mamy jednak lekcji słownictwa na temat przedimków, niektórych przyimków, spójników i czasowników takich jak „is”, „am”, „are”. Słowa te są zbyt często używane i należy się ich nauczyć osobno.

    
(1) The (def. art.)
(5) A (indef. art.)
(5) A (n)
(8) You (pro)
(9) Are (v)
(10) For (prep)
(11) That (pro)
(13) It (pro)
(14) As (adv)
(14) As (conj)
(15) Be (v)
(16) On (prep)
(16) On (adv)
(16) On (adj)
(17) Your (adj)
(18) With (prep)
(19) Can (v)
(19) Can (n)
(20) Have (v)
(21) This (pro)
(21) This (adj)
(22) An (indef. art.)
(23) By (prep)
(23) By (adv)
(24) Not (adv)
(25) But (conj)
(25) But (prep)
(26) At (prep)
(27) From (prep)
(28) I (pro)
(29) They (pro)
(30) More (adj)
(30) More (adv)
(31) Will (n)
(32) If (conj)
(33) Some (adj)
(33) Some (pro)
(34) There (adv)
(34) There (n)
(34) There (pro)
(35) What (pro)
(35) What (adv)
(35) What (adj)
(35) What (int)
(36) About (adv)
(36) About (prep)
(36) About (adj)
(37) Which (adj)
(37) Which (pro)
(38) When (adv)
(38) When (conj)
(40) Their (adj)
(41) All (adv)
(41) All (n)
(41) All (pro)
(41) All (adj)
(42) Also (adv)
(43) How (adv)
(43) How (conj)
(44) Many (adj)
    

Typ słowa podany jest w nawiasie obok słowa, aby poinformować z jakim typem słowa mamy do czynienia. Dla wielu słów na końcu listy pojawi się podobny ranking, ponieważ wiele słów ma podobny poziom częstotliwości występowania.