TalkEnglish Logo

Asking for Email Address

Email is a daily part of the office life.  Everybody and every company uses email as a way to communicate quickly.  This lesson will cover all aspects of using the email.

"Can I have your email address?"
"What is your email address?"
"Do you have an email account?"

"My email address is someone at hotmail dot com (someone@hotmail.com)."
"It is someone@hotmail.com"

"Do you have his email address?"
"What was her email address again?"

Naucz się mówić po angielsku dużo SZYBCIEJ pobierając wersję offline TalkEnglish i otocz się ponad 8,000 plików audio i ponad 800 stronami lekcji!  Potem możesz uczyć się angielskiego bez połączenia z internetem, a także słuchać plików audio na swoim odtwarzaczu MP3 o każdej porze.  Przejdź na stronę Pobierz i pobierz cały pakiet już dzisiaj!