TalkEnglish Logo

Lekcje słownictwa zaczynające się od litery R

W sumie dostępnych jest 134 lekcji słownictwa rozpoczynających się od litery R. Wybierz literę, aby wyświetlić wszystkie lekcje słownictwa zaczynające się od tej litery lub kliknij słowo, aby przerobić lekcję.

     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z   


Race (v)(n)Radio (n)Rain (v)(n)
Raise (v)(n)Range (v)(n)Rare (adj)
Rarely (adv)Rate (v)(n)Rather (adv)
Ratio (n)Raw (adj)Reach (v)(n)
React (v)Reaction (n)Read (v)(n)
Readily (adv)Reading (n)Ready (adj)
Real (adj)Realistic (adj)Reality (n)
Realize (v)Really (adv)Reason (n)(v)
Reasonable (adj)Receive (v)Recent (adj)
Recently (adv)Reception (n)Recipe (n)
Recognition (n)Recognize (v)Recommend (v)
Recommendation (n)Record (v)(n)Recording (n)
Recover (v)Red (adj)Reduce (v)
Refer (v)Reference (n)Reflect (v)
Reflection (n)Refrigerator (n)Refuse (v)
Region (n)Register (n)(v)Regret (v)(n)
Regular (adj)Regularly (adv)Relate (v)
Related (adj)Relation (n)Relationship (n)
Relative (adj)(n)Relatively (adv)Relax (v)
Release (v)(n)Relevant (adj)Relief (n)
Relieve (v)Rely (v)Remain (v)
Remaining (adj)Remarkable (adj)Remember (v)
Remind (v)Remote (adj)Remove (v)
Rent (v)(n)Repair (v)(n)Repeat (v)(n)
Replace (v)Replacement (n)Reply (v)(n)
Report (v)(n)Represent (v)Representative (adj)(n)
Republic (n)Reputation (n)Request (n)(v)
Require (v)Requirement (n)Research (n)(v)
Reserve (v)(n)Resident (n)(adj)Resist (v)
Resolution (n)Resolve (v)Resort (n)
Resource (n)Respect (n)Respond (v)
Response (n)Responsibility (n)Responsible (adj)
Rest (v)(n)Restaurant (n)Result (n)(v)
Retain (v)Retire (v)Return (v)(n)
Reveal (v)Revenue (n)Review (n)(v)
Revolution (n)Reward (n)(v)Rice (n)
Rich (adj)Ride (v)(n)Right (adj)(adv)(n)(v)
Ring (n)(v)Rip (v)(n)Rise (v)(n)
Risk (n)(v)River (n)Road (n)
Rock (n)(v)Role (n)Roll (v)(n)
Roof (n)Room (n)Rope (n)
Rough (adj)Roughly (adv)Round (adj)(n)(v)
Routine (n)(adj)Row (n)(v)Royal (adj)
Rub (v)(n)Ruin (n)(v)Rule (n)(v)
Run (v)(n)Rush (v)(n)


     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z