TalkEnglish Logo

Lekcja angielskiego w podróży - porozumiewanie się na lotnisku

Sekcja ta zawiera lekcje na temat potwierzenia swojego lotu, odlotu, zachowaniu przy odprawie i znajdowania wyjścia

Powtarzaj je tyle razy, ile chcesz.